Geslaagde indienstname van een nieuwe Sandvik type CH430 kegelbreker door Lutze Process

17 maart 2022

Deze breker vervangt een oudere H3000, de tweede breker die vervangen werd in drie maanden, wat een stevige vernieuwing is voor de installatie zonder enige aanpassingen aan de bestaande structuur en proces

Contact Info