Privacy Verklaring

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel belangrijk. Wij beschermen ze dan ook binnen het kader van de geldende wettelijke privacyvoorschriften en de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder. Tenzij hieronder anders wordt bepaald, vormt art. 6, lid 1, letter f van de AVG de rechtsgrond.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de aard, omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van deze website.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving is:
Lutze Fördertechnik GmbH
Hullerser Landstr. 37
37574 Einbeck, BRD
Colofon: https://www.lutze-conveying.com/de/impressum/

Gebruiks- en toegangsgegevens

Als u onze website bezoekt, verzendt uw browser om technische redenen automatisch gegevens naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen in zog. “server logfiles” en bevat de naam van de geopende pagina, datum en tijdstip van het bezoek, verzonden datavolume, statusmelding bij geslaagde oproepen, besturingssysteem, type, versie en taal van de browser, vanaf welke website u op de onze bent beland en het IP-adres en/of de toegewezen hostnaam van de provider. De informatie wordt niet gekoppeld aan u persoonlijk en niet gebruikt voor het genereren van profielen, maar uitsluitend voor statistische analyses en voor het technisch onderhoud en verbeteringen van de website. Logfile-informatie wordt uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor onderzoek naar misbruik of fraude) gedurende een maand opgeslagen en daarna verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens die langer bewaard moeten worden ten behoeve van de bewijsvoering tot het desbetreffende incident is opgelost. 

Cookies

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zog. “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat. Uw browser heeft toegang tot deze bestandjes. Cookies worden gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid en veiligheid van deze website te verhogen. Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u dat beletten via de desbetreffende instellingen van uw browser en de reeds geplaatste cookies verwijderen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat deze website minder goed functioneert.

Bestandsgegevens

Indien wij een overeenkomst met u aangaan of wanneer deze inhoudelijk georganiseerd of gewijzigd moet worden, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is. Op bevel van de bevoegde instanties mogen wij in sommige gevallen informatie over deze gegevens (bestandsgegevens) verstrekken, indien deze nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging, beveiligingsdoeleinden, om bij te dragen aan de wettelijke taken van de Duitse inlichtingendiensten of de militaire inlichtingendienst of in verband met intellectuele-eigendomsrechten.

Contact

Indien u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier van deze website of per e-mail of telefoon) worden de door u vermelde gegevens opgeslagen en verwerkt voor de behandeling van uw bericht. Wij geven uw gegevens niet door zonder uw toestemming. Wij verwijderen de gegevens zodra ze niet langer nodig zijn. Wij controleren deze noodzaak om de twee jaar. Voor het overige gelden de wettelijke bewaarplichten.

Diensten en content van derden

Voor onze website maken we op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. bij analyse, optimalisering en de exploitatie van onze website) gebruik van content en/of diensten van derden. Dit kan bijvoorbeeld video- of kaartmateriaal zijn. Tenzij hieronder anders is bepaald, wordt het IP-adres doorgegeven aan de dienstverlener zodra u deze content opent.

YouTube

Op onze website maken we gebruik van plug-ins van YouTube, een dienst van Google. Deze dienst wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plug-in, wordt er verbinding gelegd met de servers van YouTube om het desbetreffende videobestand te openen. Er gaat ook een bericht naar de YouTube-server welke van onze pagina's u bezocht heeft. De YouTube-plug-ins gebruiken we in de zog. uitgebreide beveiligingsmodus. Als u op het moment waarop u onze videopagina opent ingelogd bent bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct opslaan bij uw gebruikersprofiel. Dit kunt u beletten door eerst uit te loggen bij uw YouTube-account. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Monotype fonts

Om ons online aanbod zo goed mogelijk te presenteren maken we gebruik van lettertypes van Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Privacyverklaring: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/

jQuery bibliotheken

Op onze website maken we gebruik van de Javascript-bibliotheek met de jQuery-technologie. Deze wordt aangeboden door JSFoundation, Inc., 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA. Privacyverklaring (in het Engels): https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Wissen van gegevens

Tenzij in het kader van deze privacyverklaring uitdrukkelijk anders wordt vermeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist, zodra ze niet meer nodig zijn en we ook niet wettelijke verplicht zijn om ze te bewaren. Wanneer gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere, wettelijk toegestane doelen nodig zijn, wordt de verwerking beperkt. Dit houdt in dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doelen worden verwerkt. Dit geldt bijv. voor gegevens die uit hoofde van het handelsrecht of belastingrecht bewaard moeten worden.

Samenwerking met derden en uitbesteding

Indien we voor de verwerking van gegevens bekendmaken of doorgeven aan derden (personen of ondernemingen) of hun op een andere manier toegang geven tot deze gegevens, gebeurt dit uitsluitend indien dit wettelijk toegestaan is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gegevens moeten worden overgedragen voor de uitvoering van de overeenkomst, u heeft ingestemd met het doorgeven ervan, wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang van ons (bijv. bij uitbesteding). Indien wij derden inschakelen voor de verwerking van gegevens, gebeurt dit op basis van een “verwerkersovereenkomst” zoals bedoeld in de privacywetgeving.

Uw recht op informatie, wissen en blokkeren

U heeft te allen tijde recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en over de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de verwerking. Indien uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke plicht tot het bewaren van gegevens (bijv. opslag van voorraadgegevens), heeft u recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op het blokkeren of wissen van uw persoonlijke gegevens.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht toestemming die u heeft verleend in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG voor de toekomst te weigeren.

Recht van bezwaar

U kunt op grond van art. 21 AVG te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens in de toekomst.

Recht een klacht in te dienen

Bij inbreuken op de privacywetgeving heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). De betrokkene kan zich daarvoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, zijn werkplek heeft of waar de inbreuk vermoedelijk is gepleegd. De toezichthoudende autoriteit van Nedersaksen is:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefoon: + 49 5 11/120-45 00
Fax: + 49 5 11/120-45 99
E-mail: 
Homepage: https://www.lfd.niedersachsen.de

Een overzicht van de overige toezichthoudende autoriteiten inclusief contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Voor nadere vragen kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Lutze Fördertechnik GmbH
Datenschutzbeauftragte/r
Hullerser Landstraße 37
37574 Einbeck, BRD
Telefoon: +49 55 61 / 79 30 0
E-mail: 

Versie: 24-05-2018

Contact Info